Kommende dialogmøder

SAMMUS  inviterer i foråret 2024 på følgende dialogmøder:

  • uge 15/16 på Nordøstsjælland. Endelig lokalitet og dato oplyses snarest.
  • Tirsdag den 30. april kl. 19 på Johs. V. og Thit Jensen Museum i Farsø
  • Onsdag den 15. maj kl. 19 på Ringkøbing Museum i Ringkøbing
  • Torsdag den 23. maj kl.19 i Tinghuset i Nyborg.

Der  udsendes invitation til museumsforeninger og foreningsejede/drevne museer i en radius af ca. 40 km. fra stedet, hvor mødet afholdes. Både medlemmer og ikke-medlemmer af SAMMUS er velkomne til møderne.

Regionalmøderne afvikles i år efter følgende program:

  • Velkomst og kort præsentation af SAMMUS
  • Præsentation af den lokale museumsforening/museum
  • Nyt fra SAMMUS – bl.a. om helt nye spændende tilbud til medlemmer af SAMMUS, som kan gøre det nemmere og mere attraktivt at administrere/drive en museumsforening eller et foreningsejet/drevet museum
  • Kaffe
  • Erfaringsudveksling om aktuelle emner.

Kontakt os endelig, hvis du vil høre mere om muligheden for at deltage på et af dialogmøderne.