Kommende regionalmøder

SAMMUS  inviterer i efteråret 2023 på følgende regionalmøder:

  • Tirsdag den 3. oktober kl. 19 – 21.30 på Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, 7400 Herning (Se invitation til mødet her)
  • Torsdag den 9. november kl. 19 – 21.30 i Pumpehuset, Wegners Plads 1, 6270 Tønder
  • Tirsdag den 21. november kl. 19 – 21.30 på Museums Sønderskov, Sønderskovvej 2, 6650 Brørup

Der  udsendes invitation til museumsforeninger og foreningsejede/drevne museer i en radius af ca. 40 km. fra stedet, hvor mødet afholdes. Både medlemmer og ikke-medlemmer af SAMMUS er velkomne til møderne.

Regionalmøderne afvikles i år efter følgende program:

  • Velkomst og kort præsentation af SAMMUS
  • Præsentation af den lokale museumsforening/museum
  • Oplæg fra SAMMUS om og idéer til rekruttering og fastholdelse af bestyrelsesmedlemmer – og medlemmer af foreningen.
  • Kaffe
  • Erfaringsudveksling om rekruttering, fastholdelse og dagligdagen som bestyrelse for en museumsforening og/eller bestyrelse for et foreningsejet/drevet museum.

Kontakt os endelig, hvis du vil høre mere om muligheden for at deltage på et af regionalmøderne.