Arrangementer

Årsmøder

Hvert år inviterer SAMMUS til årsmøde samt generalforsamling.
Mødet afholdes en lørdag et centralt sted i landet. Mødet indledes med organisationens generalforsamling, hvor der aflægges beretning, fremlægges regnskab og foretages valg. Den resterende del af mødet benyttes til spændende indlæg, erfaringsudvekslinger samt besøg det museum, hvor årsmødet afholdes.
Invitation til årsmøde/generalforsamling udsendes til medlemsforeningerne via vores nyhedsbreve.

Dialogmøder

Hvert år inviterer SAMMUS til 6-8 dialogmøder rundt omkring i landet. Formålet med dialogmødet er at invitere museumsforeningerne og foreningsdrevne museer i en radius på ca. 40 km. omkring de valgte mødesteder til et møde, hvor man kan høre nyt fra SAMMUS og udveksle erfaringer/netværke om temaer, som er relevante i forhold til museumsforeninger/foreningsdrevne museer.
Dialogmøderne er for medlemmer af SAMMUS – og ikke medlemmer. Invitationen udsendes dels gennem vores nyhedsbreve, dels direkte til alle potentielle deltagere i de valgte områder og her på hjemmesiden under “Kommende dialogmøder”.

Kurser

SAMMUS arbejder løbende på at udbyde og udvikle relevante kurser for museumsforeninger/foreningsdrevne museer.

SoMe-kursus.

Formål/indhold:
Kurset er et introforløb om brugen af sociale medier mhp. at øge interessen for foreningens arbejde. Kurset er en introduktion til forskellige medier og en let anvendelig og praktisk gennemgang af, hvordan man kan producere fængende indhold i form af tekster, billeder, video, stories, reels og alt derimellem. Derudover får deltagerne en introduktion til, hvordan man kan måle og dokumentere effekten for  museumsforeningen.

Målgruppe:
Bestyrelsesmedlemmer i museumsforening og foreningsejede/drevne museer med interesse for at bruge sociale medier som en del af foreningens kommunikation.

Kurset kan evt. arrangeres for deltagere fra én forening/museum – suppleret med deltagere fra andre nærliggende foreninger. SAMMUS kan være behjælpelige med at kontakte foreninger i nærheden af en forening, som måtte være interesseret i at afholde kurset.

Varighed:
3 timer

Deltagerne skal betale udgifterne til forplejning under kurser. Øvrige udgifter (instruktør, kørsel…..) aftales med SAMMUS.

Vores Museumsforening.

Formål:
Formålet med kurset er at samle foreningens bestyrelse til et møde om
bestyrelsesmedlemmernes roller og individuelle/kollektive ansvar – og hvor der sættes fokus på de udfordringer og muligheder, som foreningen oplever – og hvordan foreningen fortsat kan udvikle sig.

Målgruppe:
Bestyrelsen i en museumsforening og et foreningsejet/drevet museer.

Varighed:
3 timer

Indhold:

  • Bestyrelsens ansvar og opgaver
  • Bestyrelsens juridiske arbejdsgrundlag
  • Hvilke udfordringer og muligheder ser bestyrelsen aktuelt og fremover? – og hvad kan/vil bestyrelsen gøre?
  • Hverdagens bestyrelsesdilemmaer. Hvad vil I gøre?
  • Bestyrelsens fremadrettede arbejde.

SAMMUS afholder udgifter til underviserens transport, mens den lokale forening skal afholde udgifter til lokale og forplejning.

Kurset afholdes uden yderligere udgifter for foreningen, da kurserne er prøvekurser mhp. at udvikle et endeligt kursustilbud til SAMMUS’ medlemmer.

Annoncering af kurser.

Kurserne udbydes som kurser for deltagere fra flere museumsforeninger og foreningsejede/drevne museer – og vil i så fald blive udbudt via invitationer til potentielle deltagere i et givent område – ligesom de vil blive meddelt via hjemmesiden (Kommende kurser) og på vores Facebook-side.

En museumsforening/museum kan også vælge at afholde et kursus i eget regi for egne bestyrelsesmedlemmer. Evt. kan bestyrelsesmedlemmer fra andre nærtliggende foreninger også inviteres til at deltage.
Kontakt SAMMUS, hvis I ønsker at holde et kursus i egen forening.

 

 

 

 

 

 


Tema- og inspirationsmøder

Hvert år inviterer SAMMUS til et temamøde.
Formålet med temamødet er at give vore bestyrelserne i vores medlemsforeninger mulighed for at mødes et spændende sted i landet, hvor en introduktion og besøg er en vigtig del af arrangementet. Den resterende del af dagen anvendes til netværksmøder og småkurser om aktuelle temaer.
Tanken er, at medlemsforeningerne kan samle en bilfuld bestyrelsesmedlemmer, som både kan få en god fælles museumsoplevelse – og deltage i mindre møder/kurser, som kan motivere og inspirere dem i forhold til deres bestyrelsesopgaver.
Mødet er kun for medlemmer af SAMMUS og invitationen udsendes via vores nyhedsbreve.

Næste Temamøde afholdes lørdag den 28/10 kl. 10-16 på Roskilde Museum.