Sammenslutningen er en landsdækkende organisation af foreninger, der driver eller støtter kulturhistoriske museer med videre i Danmark.

Formålet er at

  • styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for museerne

  • synliggøre de betydelige folkelige kræfter bag de danske museer

  • sikre museumsforeningerne indflydelse på den aktuelle og fremtidige kulturpolitik

  • sikre et inspirerende samarbejde mellem museumsforeningerne i ind- og udland.

Som medlemmer kan optages museumsforeninger og venneforeninger, der betaler det årlige kontingent. Medlemsforeninger fra andre end kulturhistoriske museer kan optages efter bestyrelsens beslutning.