Særlige tilbud til SAMMUS’ medlemmer.

SAMMUS arbejder løbende på at kunne give sine medlemmer nogle gode supplerende tilbud, som kan medvirke til at gøre det attraktivt at være medlem af organisationen.

Vores vigtigste tilbud er naturligvis, at vi kan bringe museumsforeninger og foreningsejede/drevne museer sammen mhp. at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Desuden er det vigtigt for SAMMUS at udvikle og tilbyde kurser, som er relevante for vores medlemmer.

Sidst men ikke mindst ser SAMMUS det som en af vores opgaver, at kunne give vores medlemmer nogle tilbud, som kan gøre det daglige arbejde i museumsforeningen/det foreningsejede/drevne museum lettere eller mere attraktivt.

Tryk på logoet herunder og læs om de aftaler, vi har indgået med ForeningLet, som er et simpelt og brugervenligt administrationssystem, som kan lette noget af foreningens administrative arbejde – og med VELUX FONDEN, som kan være med til at give et økonomisk tilskud til foreningens arbejde med at rekruttere medlemmer til museumsforeninger eller udvikle udstillinger på et foreningsejet/drevet museum.