Spørgeskemaundersøgelse, nov. 2022

Forud for et bestyrelsesmøde den 28/11 udsendte SAMMUS’ bestyrelse et lille spørgeskema til vore medlemmer for at blive klogere på medlemsforeningernes aktuelle udfordringer.

SAMMUS’ konklusion på undersøgelsen kan ses i Nyhedsbrev #83 – og spørgsmål og alle svarene kan ses her