Kommende inspirations/temamøde

Målgruppen for INSPIRATIONSMØDET er bestyrelsesmedlemmer fra museumsforeninger og foreningsejede/drevne museer, som er medlemmer af SAMMUS.

INSPIRATIONSMØDET som navnet antyder, en dag med inspiration gennem små kursusindslag, aktuelt indlæg, mulighed for erfaringsudveksling og besøg på et spændende lokalt museum. Altså en dag med både fagligt og socialt indhold – og foreningerne opfordres til at deltage med flere deltagere.

Seneste INSPIRATIONSMØDE afholdtes lørdag den 28. oktober 2023 kl. 10 – 16 på Roskilde Museum – og deltagerne var primært SAMMUS-medlemmer øst for Storebælt.

 

INSPIRATIONSMØDET i 2024 vil blive afviklet i efteråret (oktober/november) i Jylland. Nærmere om arrangementet vil blive udmeldt via Nyhedsbreve/Facebook og her på hjemmesiden.