GDPR

Enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger, og enhver, der behandler personoplysninger om andre i ikke-privat sammenhæng, er forpligtet til at iagttage disse rettigheder og til at beskytte personoplysningerne. Disse rettigheder og forpligtelser går samlet under betegnelsen “databeskyttelse”.

Du kan finde nyttige oplysninger på Datatilsynets hjemmeside eller i Datatilsynets pjece om GDPR

EKSEMPLER:

Håndtering af persondata (anonymiseret)

Privatlivspolitik (anonymiseret)

Idrættens hovedorganisationer (DIF og DGI) har fremstillet en vejledning om persondata, hvori der også kan hentes god inspiration. Find vejledningen her.

Hvis foreningen har en aftale,  om at en anden end foreningen (f.eks. et museum, eksternt firma..), har adgang til og behandler persondata, skal der også laves en såkaldt databehandleraftale mellem foreningen og databehandleren. Se eksempel på en sådan her.