Nyeste medlemmer

Fanø Kunstmuseum

Fanø Kunstmuseum
Modtaget fra Birgit Knudsen, formand for Fanø Kunstmuseum

Fanø Kunstmuseum er et egnsmuseum, der driver museumsvirksomhed på sæson basis fra egne bygninger i Sønderho. Fanø Kunstmuseum er en selvejende institution, der støttes af en medlemsforening på cirka 400 medlemmer.

Museet ejer en meget stor samling af lokal kunst, der befinder sig i de fredede bygninger i Sønderho.

Fanø Kunstmuseum bliver flittigt besøgt af turister og lokale. Museet udgør en væsentlig faktor i det udbud, turisterne kan vælge imellem under deres besøg på Fanø.

Fanø Kunstmuseum råder over mere end 1400 værker, der alle har tilknytning til Fanø gennem motiver eller kunstner. Museets formål er at formidle billedkunst med tilknytning til øen. Samlingen spænder fra 1800 – tallets romantiske fremstillinger af livet på Fanø til værker af nutidige kunstnere. Det er museets fornemmeste opgave at vise spændvidden i kunsten på Fanø fra før op til i dag.

Hvert år er der flere forskellige udstillinger. De udstillinger bliver først og fremmest finansieret af donationer fra forskellige fonde. I år søger vi fondsmidler til ikke mindre end 4 af vore udstillinger.

I år åbnede Fanø Kunstmuseum med særudstillingerne Tabte somre og Forandringer.

Den faste samling er i år tematiseret og hedder 170 års Vadehavskunst

I det første rum er der skibsbilleder. I mellemgangen er der billeder om turismen på Fanø. I det midterste rum fokuseres der på fascination af naturen. I næste rum er temaet kulturliv.

Hvert år fokuserer vi på en af kunstnerne fra vores egne samlinger. I år har vi valgt Jakob Agersnap

Fra juni får vi en ny særudstilling. Udstillingen hedder BLÅ. Det bliver en udstilling om øen i havet. Fanø, Flora og Fauna af Eva Louise Buus

Hvert år har vi gennem de sidste mange år haft en særudstilling, der især henvender sig til børn, da vi meget gerne vil have at børn kommer på vort kunstmuseum. I år udstiller Peter Madsen. Udstillingen viser eksempler på tegnerens omfattende virke gennem årene.

Gå ind på vores hjemmeside www.fanoekunstmuseum.dk eller følg os på vores tilhørende facebookside

Vamdrup Historiske Forening

Historisk Forening for Vamdrup og Omegn

Foreningen blev dannet i 1968 og få år senere (i 1973) kom foreningen til at stå for driften af det nydannede Kongeaamuseum. Det havde i første omgang til huse i nogle lokaler på den nedlagte skole i Øster Vamdrup, men flyttede i 1984 til sin nuværende adresse: Jernbanegade 7, 6580 Vamdrup.

Denne bygning havde været bolig for stationsforstanderen i Vamdrup fra 1899. Hermed blev det oplagt at fokusere på Vamdrups historie som grænsestationsby i perioden 1866-1920. Oppe på museets loft findes en model over bymidten (størrelsesforhold 1:87) omkring år 1900 – med en modelbane. De tyske tog kørte 5 km ind i Danmark og vendte først i Vamdrup, så der var både en dansk og en tysk stationsforstander.

Museet råder også over en righoldig samling af glasplade-negativer fra foretagsomme fotografer, der virkede i byen i denne periode.

Vamdrup ligger midt på den øst-vestgående Kongeågrænse. Det har derfor også været naturligt at beskrive hele dette grænseforløb. På museet kan man få cykelfoldere med forslag til ture, der krydser den gamle grænse og beskriver de levn i landskabet, der røber, at her en gang gik en statsgrænse. Der findes også en bilfolder over samme tema.

Bygningen er erklæret bevaringsværdig. Der findes endnu en del bygninger i bymidten, knyttet til jernbanens opkomst: Jernbanegade 1, som var bolig for toldforvalteren, Jernbanegade 3, hvor banepersonale overnattede, samt Torvet 8, der husede den tyske stationsforstander. Hotel Vamdrup stammer også fra denne periode. Foreningen arbejder for bevarelse af det historiske præg i bymidten.

Museet er åbent fra første lørdag i maj til og med uge 42 hver dag – undtagen mandag og fredag.

Åbningstid: 14-16. Men åbner dog gerne dørene på andre tidspunkter efter telefonisk aftale.

Tlf.: 7558 1973 eller 4032 9887. E-mail: kongeaamuseet@gmail.com