Nyeste medlemmer

Danmarks Sukkermuseum

Løjtoftevej 22
4900 Nakskov
www.sukkermuseet.dk

Skrevet af foreningens formand Boye Clausen
Danmarks Sukkermuseum er ejet og drevet af Foreningen Danmarks Sukkermuseum,    og er beliggende på Løjtoftevej 22 i Nakskov. Museet holder til i lejede lokaler i umiddelbar nærhed af Nakskov Sukkerfabrik.

Museet ledes i det daglige af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der samtidig må betragtes som en arbejdende bestyrelse, idet den, sammen med ca. 25 andre frivillige, udfører alt arbejde i museet lige fra administration og guidning til vedligeholdelser, reparationer og nybygninger. Museet har ca. 2.000 besøgende årligt. Og Foreningen bag museet har ca. 270 medlemmer.

Museet blev startet i 1999 på initiativ af lokale folk tilknyttet Nakskov Sukkerfabrik, Vestlolland Turistforening, Nakskov Sukkerroedyrkerforening og Vestlollands Landboforening.

Museet søger at oplyse om såvel historien bag sukkerroedyrkningen i Danmark som historien bag sukkerproduktionen på fabrikkerne i Danmark gennem de sidste 150 år. Lige fra den spæde start i 1872 i henholdsvis Odense og Holeby og op til nutiden.

Museet modtager løbende effekter, der bliver registreret og placeret i museets udstilling, eller bliver arkiverede. Der i øjeblikket registreret væsentlig over 1.000 effekter. Museet råder desuden over en større filmsamling af såvel ældre som af nyere dato. Disse film vises på en nyere storskærm med touch-betjening.

I museet findes en del modeller af forskelligt fabriksudstyr, ligesom der er bygget en større model af Nakskov Sukkerfabrik i forholdet 1:50. Ellers findes i museumslokalet en del historiske billeder om udviklingen i landbruget og på fabrikkerne i hele landet. Fra oprindelig 9 sukkerfabrikker til nu 2. Fra >14.000 sukkerroedyrkere til nu <700.

Museet er gennem årene blevet støttet af nogle lokale fonde ved større nyanskaffelser.

Museets største udfordringer er i øjeblikket tilgang af yngre kræfter og en lidt usikker lokalesituation, både hvad angår størrelsen af lokalerne og lejeforhold.

Se i øvrigt museets hjemmeside www.sukkermuseet.dk hvor alle oplysninger om åbningstider m.v. findes.

Støtteforeningen Stubbekøbing Museum

Stubberup Museum
Vestergade 43,
4850 Stubbekøbing
www.stubmuseum.dk

Museet er en selvejende institution, der ejer det smukke, fredede og gennemrenoverede hus i byens hovedgade. Huset rummer museet og dets aktiviteter og alle medarbejdere er ulønnede.

Man træder ind i Info-Caféen, der tager sig af billetsalg til museet og vejleder turister.

Derefter går man igennem et egnsmuseum med Nielsen stue, Det blå køkken, bryggers, skomagerværksted, snedkerværksted, en vægtsamling og en særudstilling, der i år var en legetøjsudstilling.

På vej op ad trappen kan man se en skolestue med gammelt inventar.

Længere oppe er der STRIK på 1’ste, Danmarks eneste strikkemuseum. Vi viser historisk strik med gamle tekstiler og redskaber. Desuden har vi skiftende udstillinger af nulevende strikdesignere, i år var det Birgit Kønig, Marianne Isager og Kaffe Fassett. Desuden har afholder vi workshops med diverse strikketeknikker og foredrag med forskellige temaer.

Bag museet er en gårdhave, hvor vi flere gange i sommerens løb holder små koncerter.

Foreningen støtter Stubbekøbing Museum, som er en selvejende institution, der ejer det smukke, fredede og gennemrenoverede hus i byens hovedgade. Huset rummer museet og dets aktiviteter og alle medarbejdere er ulønnede.

Man træder ind i Info-Caféen, der tager sig af billetsalg til museet og vejleder turister.

Derefter går man igennem et egnsmuseum med Nielsen stue, Det blå køkken, bryggers, skomagerværksted, snedkerværksted, en vægtsamling og en særudstilling, der i år var en legetøjsudstilling.

På vej op ad trappen kan man se en skolestue med gammelt inventar.

Længere oppe er der STRIK på 1’ste, Danmarks eneste strikkemuseum. Vi viser historisk strik med gamle tekstiler og redskaber. Desuden har vi skiftende udstillinger af nulevende strikdesignere, i år var det Birgit Kønig, Marianne Isager og Kaffe Fassett. Desuden har afholder vi workshops med diverse strikketeknikker og foredrag med forskellige temaer.

Bag museet er en gårdhave, hvor vi flere gange i sommerens løb holder små koncerter.

 

 

 

Støtteforeningen Museum Sønderskov

Museum Sønderskov (Nærmere beskrivelse følger)
Sønderskovgårdsvej 2
6650 Brørun

 

Hørvævsmuseet


Hørvævsmuseet

Nårupvej 30
5620 Glamsbjerg
www.hoervaevsmuseet.dk

Hørvævsmuseet har eksisteret i 28 år og er etableret med udgangspunkt i 100 år gamle maskinvæve fra Tommerup Væveri og Hørfabriken i Tommerup, som var aktive fra 1918 til slutningen af 1960-erne. Her lå det fynske centrum for hørdyrkning, hvor egnens landmænd havde kontrakt på dyrkning af spindhør og leverede avlen til fabrikken. På fabrikken blev hørren forarbejdet for til slut at blive vævet til bl.a. duge, viskestykker, håndklæder og broderilærred, som var i høj kurs hos de danske manufakturhandlere og grossister.

Da krigen i 1939 gav nye restriktioner i samhandlen med udlandet, havde hørindustrien kronede dage, men med freden i 1945 kom frihandelen langsomt tilbage. For Hørfabriken i Tommerup og Tommerup Væveri betød det vanskelige år. Salget faldt og vanskelige år førte til at både fabrik og væveri måtte dreje nøglen om.

I 1993-94 blev vævene flyttet til nedlagte staldbygninger på Krengerup Gods ved Glamsbjerg, og her drives der nu et museum, der har åbent fra maj til september.

Museet drives som en forening og ledes af en bestyrelse, og vi har 3 – 4.000 gæster årligt, hvortil kommer aftenskole, julemarked osv. Gennem årene er opbygget en betydelig viden om hør og tekstiler i det hele taget – det forsøger vi at formidle videre til vores besøgende og andre interesserede samarbejdspartnere.

Hørvævsmuseet er særligt på to måder: Dels drives det udelukkende af frivillige og dels modtager vi stort set ikke tilskud til driften. Det vil sige at de frivillige, hvoraf der er ca. 75, står for det hele: Vævning på de gamle maskinvæve, demonstrationer hvordan hør forvandles fra plante til tråd, rundvisninger, drift af museumsbutik og café, administration, PR, skoletjeneste, aftenskole – og alt det andet.

Venneforeningen for Skagen Kystmuseum

Venneforeningen for Kystmuseet i Skagen
Skrevet af Erik Hatt, som er formand for Venneforeningen:

Kystmuseet i Skagen er en del af Nordjyllands Kystmuseum.

Skagen afdelingen var selvstændig indtil sammenlægningen med tilsvarende museer i henholdsvis Frederikshavn og Sæby. Vores forening er en videreførsel af den tidligere bestyrelse af Skagen By og Egnsmuseet, og har derfor særlig interesse i forholdene i Skagenafdelingen af Nordjyllands Kystmuseum.

Vores midler stammer primært fra medlemmernes kontingent betalinger, og gives til Skagen Kystmuseum som tilskud til nye initiativer. Her kan nævnes tilskud til museumskutteren Hansa, tilskud til museumsbussen, tilskud til infostandere, og sidst til tilskud til udendørsbelysning på særlige dele af museet. Vi har en stabil opbakning blandt skawboerne men også mange trofaste gæster i Skagen bakker op om vores forening.

Vi har et godt samarbejde med Bestyrelsen i Nordjyllands Kystmuseum, hvor vi også har en repræsentant i bestyrelsen, så kommunikationen er meget fin og direkte.

 

Fanø Kunstmuseum

Fanø Kunstmuseum
Modtaget fra Birgit Knudsen, formand for Fanø Kunstmuseum

Fanø Kunstmuseum er et egnsmuseum, der driver museumsvirksomhed på sæson basis fra egne bygninger i Sønderho. Fanø Kunstmuseum er en selvejende institution, der støttes af en medlemsforening på cirka 400 medlemmer.

Museet ejer en meget stor samling af lokal kunst, der befinder sig i de fredede bygninger i Sønderho.

Fanø Kunstmuseum bliver flittigt besøgt af turister og lokale. Museet udgør en væsentlig faktor i det udbud, turisterne kan vælge imellem under deres besøg på Fanø.

Fanø Kunstmuseum råder over mere end 1400 værker, der alle har tilknytning til Fanø gennem motiver eller kunstner. Museets formål er at formidle billedkunst med tilknytning til øen. Samlingen spænder fra 1800 – tallets romantiske fremstillinger af livet på Fanø til værker af nutidige kunstnere. Det er museets fornemmeste opgave at vise spændvidden i kunsten på Fanø fra før op til i dag.

Hvert år er der flere forskellige udstillinger. De udstillinger bliver først og fremmest finansieret af donationer fra forskellige fonde. I år søger vi fondsmidler til ikke mindre end 4 af vore udstillinger.

I år åbnede Fanø Kunstmuseum med særudstillingerne Tabte somre og Forandringer.

Den faste samling er i år tematiseret og hedder 170 års Vadehavskunst

I det første rum er der skibsbilleder. I mellemgangen er der billeder om turismen på Fanø. I det midterste rum fokuseres der på fascination af naturen. I næste rum er temaet kulturliv.

Hvert år fokuserer vi på en af kunstnerne fra vores egne samlinger. I år har vi valgt Jakob Agersnap

Fra juni får vi en ny særudstilling. Udstillingen hedder BLÅ. Det bliver en udstilling om øen i havet. Fanø, Flora og Fauna af Eva Louise Buus

Hvert år har vi gennem de sidste mange år haft en særudstilling, der især henvender sig til børn, da vi meget gerne vil have at børn kommer på vort kunstmuseum. I år udstiller Peter Madsen. Udstillingen viser eksempler på tegnerens omfattende virke gennem årene.

Gå ind på vores hjemmeside www.fanoekunstmuseum.dk eller følg os på vores tilhørende facebookside

Vamdrup Historiske Forening

Historisk Forening for Vamdrup og Omegn

Foreningen blev dannet i 1968 og få år senere (i 1973) kom foreningen til at stå for driften af det nydannede Kongeaamuseum. Det havde i første omgang til huse i nogle lokaler på den nedlagte skole i Øster Vamdrup, men flyttede i 1984 til sin nuværende adresse: Jernbanegade 7, 6580 Vamdrup.

Denne bygning havde været bolig for stationsforstanderen i Vamdrup fra 1899. Hermed blev det oplagt at fokusere på Vamdrups historie som grænsestationsby i perioden 1866-1920. Oppe på museets loft findes en model over bymidten (størrelsesforhold 1:87) omkring år 1900 – med en modelbane. De tyske tog kørte 5 km ind i Danmark og vendte først i Vamdrup, så der var både en dansk og en tysk stationsforstander.

Museet råder også over en righoldig samling af glasplade-negativer fra foretagsomme fotografer, der virkede i byen i denne periode.

Vamdrup ligger midt på den øst-vestgående Kongeågrænse. Det har derfor også været naturligt at beskrive hele dette grænseforløb. På museet kan man få cykelfoldere med forslag til ture, der krydser den gamle grænse og beskriver de levn i landskabet, der røber, at her en gang gik en statsgrænse. Der findes også en bilfolder over samme tema.

Bygningen er erklæret bevaringsværdig. Der findes endnu en del bygninger i bymidten, knyttet til jernbanens opkomst: Jernbanegade 1, som var bolig for toldforvalteren, Jernbanegade 3, hvor banepersonale overnattede, samt Torvet 8, der husede den tyske stationsforstander. Hotel Vamdrup stammer også fra denne periode. Foreningen arbejder for bevarelse af det historiske præg i bymidten.

Museet er åbent fra første lørdag i maj til og med uge 42 hver dag – undtagen mandag og fredag.

Åbningstid: 14-16. Men åbner dog gerne dørene på andre tidspunkter efter telefonisk aftale.

Tlf.: 7558 1973 eller 4032 9887. E-mail: kongeaamuseet@gmail.com