Nyeste medlemmer

Fyns Militærhistoriske Museum

Sdr. Boulevard 21,
5000 Odense
https://milmus.dk/

Der er åbent mandag og torsdag kl. 10-14
samt 1. og 3. lørdag kl. 10-14 hver måned.

Museet har en unik samling af effekter fra de ca. 2500 danske soldater, som gik i engelsk tjeneste på en treårig kontrakt 1945 – 48. Danskerne gjorde tjeneste i 42 regimenter i 19 lande.

Der udstilles effekter og fortælles om danskeres tjeneste i udlandet fra 2. verdenskrig og frem til nutiden, herunder særlige afsnit om Den Danske Kommando i Tyskland, Den Danske Brigade i Sverige, hvor 4800 landflygtige danskere gjorde tjeneste, tjeneste i Mellemøsten 1956 – 67 og 51 hold på Cypern 1964 – 74.
Særligt afsnit om alle de jyske regimenter, der under krigen efter tysk ordre blev flyttet til Fyn, hvor vi har historier fra alle berørte byer.

Museet har omkring 20 frivillige ”ansat”, der virker som ”håndværkere” og kustoder.

Museet har en aftale med Odense skolevæsen om, at eleverne gratis kan komme på besøg og se museet og samtidig få en orientering om forsvaret m.m.

Vi har en aftale med universitetet om, at de studerende frit kan komme på museet for at finde oplysninger og hjælp og en aftale om, at de studerende kan være behjælpelige med at opbygge samlingen, samt stå for specialudstillinger. Flere studerende og færdiguddannede har været i praktikforløb på museet. Enten i forbindelse med studie- eller i arbejdsløshedspraktik.

Vi har en aftale med det stedlige Veteranhjem om, at beboerne frit kan komme på museet og hjælpe til i et ”trygt” miljø.

Museet optræder som ”paraplyorganisation” for de omkring 20 forsvarsvenlige organisationer på Fyn, som kan få hjælp og anvende museets lokaler m.m.

Museet er erklæret demensvenligt og har en aftale med kommunens plejehjem om, at vi arrangerer besøg og rundvisning.

Vi afholder ca. 8 foredrag om året, som alle kan deltage i. Derudover arrangeres 5 cykel- og gåture rundt i Odense til steder, hvor der var aktioner under besættelsen 1940 – 45

Odense kommune har overdraget den tidligere administrationsbygning samt de to pavilloner til museet og museet bygges op etapevis. Stueetagen er næsten færdig, baseret på tilskud på 2 mio. kroner fra Finansloven til at skyde arbejdet i gang.

Høng Museum

Bygaden 27, Køng
4750 Lundby
https://www.koengmuseum.dk/

Museet er åbent i perioden 24/3 – 27/10
på fredage, lørdage, søn– og helligdage kl. 11-16

Midt imellem Næstved og Vordingborg – i den hyggelige gamle landsby, Køng, på Sydsjælland grundlagde handelsfyrsten og filantropen Niels Ryberg i slutningen af 1700-tallet et af Danmarks tidligste fabriksanlæg til fremstilling af hørtekstiler. I dag fremstår landsbyen som et enestående kulturmiljø med flere bevarede bygninger fra fabrikkens tidligste tid.

Køng Museum har til huse i Gl. Øbjerggaard, som blev opført som administrationsbygning for Køng Fabrik. På museet vises en permanent udstilling om Niels Ryberg og fabrikken samt skiftende særudstillinger. Gl. Øbjerggaard stod i 1999 færdig efter en omfattende restaurering, som bragte det smukke hus meget nær sit oprindelige udseende.

I tilknytning til museet er der også en væve- og spindeskole, som afholder kurser for at formidle kendskab til gamle tekstile håndværk i relation til museets historie og sætte dem ind i en nutidig kontekst.

Hjemmeværnets Historiske Center Holstebro

Sønderlandsvej 8, 7500 Holstebro
Læs mere på
www.hjemmevaernsmuseum-holstebro.dk eller på
Facebook.

Åbningstider: Onsdage i lige uger fra 1900,
samt den første lørdag i hver måned fra kl. 0900

Foreningens formand Michael Hviid skriver:

Hjemmeværnets Historiske Center Holstebro (HHCH) som det gamle Hjemmeværnsmuseum nu er benævnt, fejrede 45-års jubilæum i 2020, i de selv samme lokaler, hvor det gamle museum har haft til huse siden 1975.

Det gamle Hjemmeværnsmuseum i Holstebro, som nu er omdøbt til Hjemmeværnets Historiske Center, er oprindelig baseret på Carl Fonagers våbensamling. Fonager var gårdejer i Sørvad, lidt syd for Holstebro og var ikke bare mangeårigt medlem af Hjemmeværnet, men også entusiastisk samler og grundlagde derfor den omfattende samling af våben, umiddelbart efter afslutningen på 2. Verdenskrig.

Der er tilknyttet 25 aktive frivillige ved HHCH i dag, som udover den daglige aktive tjeneste i Hjemmeværnets forskellige enheder også bruger mange timer på det historiske arbejde, ikke bare i udstillingen men også i den tilknyttede kildesamling.

Centeret er i dag placeret i kælderen under Sønderlandsgade 8, i 11 kælderlokaler i det centrale Holstebro og råder således over cirka 550 kvadratmeter, som rummer arkivalier, bøger, diverse effekter, udrustning og uniformer ikke bare fra Hjemmeværnets start og frem til i dag men også en omfattende samling af effekter fra besættelsestiden.

I besættelsestidsudstillingen formidles historien om besættelsen i Holstebro men også fortællingen om Rom flyveplads og våbenhulen ved Rydhave Slot.

Udover en Hjemmeværns og besættelsestidsudstilling varetager vi historieformidlingen af Den kommunale kommandocentral i Holstebro samt en større Hjemmeværnsudstilling på Danmarks Flymuseum i Stauning.

Er man nysgerrig efter at vide mere, kan vi findes på Facebook eller via vores hjemmeside.

Støtteforeningen for Jernbanemuseet i Struer.

Godthåbsvej 10, 7600 Struer

Læs mere på https://struerjernbanemuseum.dk/

Åbningstider: Mandag og onsdag kl. 9.00-12.00

Foreningens formand Kaj Havn-Rasmussen skriver:

På Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum fortæller vi historien om banens store betydning for Struer og det omkringliggende område. Ved DSBs gamle Godsekspedition ved baneterrænet i Struer – hvor vi hører hjemme – kan du opleve vores store samling af lokomotiver, vogne og jernbaneeffekter samt gå på opdagelse i fotos og arkivalier fra hele Midt- og Vestjylland.

Jernbaneknudepunktet
Jernbanen spiller hovedrollen i Struer historie i årtierne omkring 1900. På museet kan man se nærmere på jernbanehistoriens spæde begyndelse, da De Jysk-Fynske Jernbaners lokomotiv nr. 9 trak det første tog til Struer i 1865.

Uniformsbyen
Flere strækninger kom til, og med jernbanen kom der fart i Struers udvikling fra Limfjordsflække til købstadsstatus i 1917. Omkring 1920 var distriktsbygningen i Jyllandsgade administrativt centrum for en tredjedel af det danske jernbanenet, og i folkemunde – det var dengang der hørte en flot uniform med stiv kasket til at arbejde ved jernbanen – gik Struer under navnet ‘Uniformsbyen’. I mange år var 1/3 af dem, der havde et arbejde i Struer, ansat hos DSB.

Byggeri
Vores lokomotiver og vogne står ude og skades af vind og vejr. Derfor planlægger vi et byggeri, så de kan komme under tag. Byggeriet blev desværre forsinket pga. corona, og nu har prisstigninger pga. Krigen i Ukraine gjort projektet meget dyrere. I øjeblikket undersøger vi, om det er muligt at bygge en mindre del af hallen.

Danmarks Sukkermuseum

Løjtoftevej 22
4900 Nakskov
www.sukkermuseet.dk

Skrevet af foreningens formand Boye Clausen
Danmarks Sukkermuseum er ejet og drevet af Foreningen Danmarks Sukkermuseum,    og er beliggende på Løjtoftevej 22 i Nakskov. Museet holder til i lejede lokaler i umiddelbar nærhed af Nakskov Sukkerfabrik.

Museet ledes i det daglige af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der samtidig må betragtes som en arbejdende bestyrelse, idet den, sammen med ca. 25 andre frivillige, udfører alt arbejde i museet lige fra administration og guidning til vedligeholdelser, reparationer og nybygninger. Museet har ca. 2.000 besøgende årligt. Og Foreningen bag museet har ca. 270 medlemmer.

Museet blev startet i 1999 på initiativ af lokale folk tilknyttet Nakskov Sukkerfabrik, Vestlolland Turistforening, Nakskov Sukkerroedyrkerforening og Vestlollands Landboforening.

Museet søger at oplyse om såvel historien bag sukkerroedyrkningen i Danmark som historien bag sukkerproduktionen på fabrikkerne i Danmark gennem de sidste 150 år. Lige fra den spæde start i 1872 i henholdsvis Odense og Holeby og op til nutiden.

Museet modtager løbende effekter, der bliver registreret og placeret i museets udstilling, eller bliver arkiverede. Der i øjeblikket registreret væsentlig over 1.000 effekter. Museet råder desuden over en større filmsamling af såvel ældre som af nyere dato. Disse film vises på en nyere storskærm med touch-betjening.

I museet findes en del modeller af forskelligt fabriksudstyr, ligesom der er bygget en større model af Nakskov Sukkerfabrik i forholdet 1:50. Ellers findes i museumslokalet en del historiske billeder om udviklingen i landbruget og på fabrikkerne i hele landet. Fra oprindelig 9 sukkerfabrikker til nu 2. Fra >14.000 sukkerroedyrkere til nu <700.

Museet er gennem årene blevet støttet af nogle lokale fonde ved større nyanskaffelser.

Museets største udfordringer er i øjeblikket tilgang af yngre kræfter og en lidt usikker lokalesituation, både hvad angår størrelsen af lokalerne og lejeforhold.

Se i øvrigt museets hjemmeside www.sukkermuseet.dk hvor alle oplysninger om åbningstider m.v. findes.

Støtteforeningen Stubbekøbing Museum

Stubberup Museum
Vestergade 43,
4850 Stubbekøbing
www.stubmuseum.dk

Museet er en selvejende institution, der ejer det smukke, fredede og gennemrenoverede hus i byens hovedgade. Huset rummer museet og dets aktiviteter og alle medarbejdere er ulønnede.

Man træder ind i Info-Caféen, der tager sig af billetsalg til museet og vejleder turister.

Derefter går man igennem et egnsmuseum med Nielsen stue, Det blå køkken, bryggers, skomagerværksted, snedkerværksted, en vægtsamling og en særudstilling, der i år var en legetøjsudstilling.

På vej op ad trappen kan man se en skolestue med gammelt inventar.

Længere oppe er der STRIK på 1’ste, Danmarks eneste strikkemuseum. Vi viser historisk strik med gamle tekstiler og redskaber. Desuden har vi skiftende udstillinger af nulevende strikdesignere, i år var det Birgit Kønig, Marianne Isager og Kaffe Fassett. Desuden har afholder vi workshops med diverse strikketeknikker og foredrag med forskellige temaer.

Bag museet er en gårdhave, hvor vi flere gange i sommerens løb holder små koncerter.

Foreningen støtter Stubbekøbing Museum, som er en selvejende institution, der ejer det smukke, fredede og gennemrenoverede hus i byens hovedgade. Huset rummer museet og dets aktiviteter og alle medarbejdere er ulønnede.

Man træder ind i Info-Caféen, der tager sig af billetsalg til museet og vejleder turister.

Derefter går man igennem et egnsmuseum med Nielsen stue, Det blå køkken, bryggers, skomagerværksted, snedkerværksted, en vægtsamling og en særudstilling, der i år var en legetøjsudstilling.

På vej op ad trappen kan man se en skolestue med gammelt inventar.

Længere oppe er der STRIK på 1’ste, Danmarks eneste strikkemuseum. Vi viser historisk strik med gamle tekstiler og redskaber. Desuden har vi skiftende udstillinger af nulevende strikdesignere, i år var det Birgit Kønig, Marianne Isager og Kaffe Fassett. Desuden har afholder vi workshops med diverse strikketeknikker og foredrag med forskellige temaer.

Bag museet er en gårdhave, hvor vi flere gange i sommerens løb holder små koncerter.

 

 

 

Støtteforeningen Museum Sønderskov

Museum Sønderskov (Nærmere beskrivelse følger)
Sønderskovgårdsvej 2
6650 Brørun

 

Hørvævsmuseet


Hørvævsmuseet

Nårupvej 30
5620 Glamsbjerg
www.hoervaevsmuseet.dk

Hørvævsmuseet har eksisteret i 28 år og er etableret med udgangspunkt i 100 år gamle maskinvæve fra Tommerup Væveri og Hørfabriken i Tommerup, som var aktive fra 1918 til slutningen af 1960-erne. Her lå det fynske centrum for hørdyrkning, hvor egnens landmænd havde kontrakt på dyrkning af spindhør og leverede avlen til fabrikken. På fabrikken blev hørren forarbejdet for til slut at blive vævet til bl.a. duge, viskestykker, håndklæder og broderilærred, som var i høj kurs hos de danske manufakturhandlere og grossister.

Da krigen i 1939 gav nye restriktioner i samhandlen med udlandet, havde hørindustrien kronede dage, men med freden i 1945 kom frihandelen langsomt tilbage. For Hørfabriken i Tommerup og Tommerup Væveri betød det vanskelige år. Salget faldt og vanskelige år førte til at både fabrik og væveri måtte dreje nøglen om.

I 1993-94 blev vævene flyttet til nedlagte staldbygninger på Krengerup Gods ved Glamsbjerg, og her drives der nu et museum, der har åbent fra maj til september.

Museet drives som en forening og ledes af en bestyrelse, og vi har 3 – 4.000 gæster årligt, hvortil kommer aftenskole, julemarked osv. Gennem årene er opbygget en betydelig viden om hør og tekstiler i det hele taget – det forsøger vi at formidle videre til vores besøgende og andre interesserede samarbejdspartnere.

Hørvævsmuseet er særligt på to måder: Dels drives det udelukkende af frivillige og dels modtager vi stort set ikke tilskud til driften. Det vil sige at de frivillige, hvoraf der er ca. 75, står for det hele: Vævning på de gamle maskinvæve, demonstrationer hvordan hør forvandles fra plante til tråd, rundvisninger, drift af museumsbutik og café, administration, PR, skoletjeneste, aftenskole – og alt det andet.

Venneforeningen for Skagen Kystmuseum

Venneforeningen for Kystmuseet i Skagen
Skrevet af Erik Hatt, som er formand for Venneforeningen:

Kystmuseet i Skagen er en del af Nordjyllands Kystmuseum.

Skagen afdelingen var selvstændig indtil sammenlægningen med tilsvarende museer i henholdsvis Frederikshavn og Sæby. Vores forening er en videreførsel af den tidligere bestyrelse af Skagen By og Egnsmuseet, og har derfor særlig interesse i forholdene i Skagenafdelingen af Nordjyllands Kystmuseum.

Vores midler stammer primært fra medlemmernes kontingent betalinger, og gives til Skagen Kystmuseum som tilskud til nye initiativer. Her kan nævnes tilskud til museumskutteren Hansa, tilskud til museumsbussen, tilskud til infostandere, og sidst til tilskud til udendørsbelysning på særlige dele af museet. Vi har en stabil opbakning blandt skawboerne men også mange trofaste gæster i Skagen bakker op om vores forening.

Vi har et godt samarbejde med Bestyrelsen i Nordjyllands Kystmuseum, hvor vi også har en repræsentant i bestyrelsen, så kommunikationen er meget fin og direkte.

 

Fanø Kunstmuseum

Fanø Kunstmuseum
Modtaget fra Birgit Knudsen, formand for Fanø Kunstmuseum

Fanø Kunstmuseum er et egnsmuseum, der driver museumsvirksomhed på sæson basis fra egne bygninger i Sønderho. Fanø Kunstmuseum er en selvejende institution, der støttes af en medlemsforening på cirka 400 medlemmer.

Museet ejer en meget stor samling af lokal kunst, der befinder sig i de fredede bygninger i Sønderho.

Fanø Kunstmuseum bliver flittigt besøgt af turister og lokale. Museet udgør en væsentlig faktor i det udbud, turisterne kan vælge imellem under deres besøg på Fanø.

Fanø Kunstmuseum råder over mere end 1400 værker, der alle har tilknytning til Fanø gennem motiver eller kunstner. Museets formål er at formidle billedkunst med tilknytning til øen. Samlingen spænder fra 1800 – tallets romantiske fremstillinger af livet på Fanø til værker af nutidige kunstnere. Det er museets fornemmeste opgave at vise spændvidden i kunsten på Fanø fra før op til i dag.

Hvert år er der flere forskellige udstillinger. De udstillinger bliver først og fremmest finansieret af donationer fra forskellige fonde. I år søger vi fondsmidler til ikke mindre end 4 af vore udstillinger.

I år åbnede Fanø Kunstmuseum med særudstillingerne Tabte somre og Forandringer.

Den faste samling er i år tematiseret og hedder 170 års Vadehavskunst

I det første rum er der skibsbilleder. I mellemgangen er der billeder om turismen på Fanø. I det midterste rum fokuseres der på fascination af naturen. I næste rum er temaet kulturliv.

Hvert år fokuserer vi på en af kunstnerne fra vores egne samlinger. I år har vi valgt Jakob Agersnap

Fra juni får vi en ny særudstilling. Udstillingen hedder BLÅ. Det bliver en udstilling om øen i havet. Fanø, Flora og Fauna af Eva Louise Buus

Hvert år har vi gennem de sidste mange år haft en særudstilling, der især henvender sig til børn, da vi meget gerne vil have at børn kommer på vort kunstmuseum. I år udstiller Peter Madsen. Udstillingen viser eksempler på tegnerens omfattende virke gennem årene.

Gå ind på vores hjemmeside www.fanoekunstmuseum.dk eller følg os på vores tilhørende facebookside

Vamdrup Historiske Forening

Historisk Forening for Vamdrup og Omegn

Foreningen blev dannet i 1968 og få år senere (i 1973) kom foreningen til at stå for driften af det nydannede Kongeaamuseum. Det havde i første omgang til huse i nogle lokaler på den nedlagte skole i Øster Vamdrup, men flyttede i 1984 til sin nuværende adresse: Jernbanegade 7, 6580 Vamdrup.

Denne bygning havde været bolig for stationsforstanderen i Vamdrup fra 1899. Hermed blev det oplagt at fokusere på Vamdrups historie som grænsestationsby i perioden 1866-1920. Oppe på museets loft findes en model over bymidten (størrelsesforhold 1:87) omkring år 1900 – med en modelbane. De tyske tog kørte 5 km ind i Danmark og vendte først i Vamdrup, så der var både en dansk og en tysk stationsforstander.

Museet råder også over en righoldig samling af glasplade-negativer fra foretagsomme fotografer, der virkede i byen i denne periode.

Vamdrup ligger midt på den øst-vestgående Kongeågrænse. Det har derfor også været naturligt at beskrive hele dette grænseforløb. På museet kan man få cykelfoldere med forslag til ture, der krydser den gamle grænse og beskriver de levn i landskabet, der røber, at her en gang gik en statsgrænse. Der findes også en bilfolder over samme tema.

Bygningen er erklæret bevaringsværdig. Der findes endnu en del bygninger i bymidten, knyttet til jernbanens opkomst: Jernbanegade 1, som var bolig for toldforvalteren, Jernbanegade 3, hvor banepersonale overnattede, samt Torvet 8, der husede den tyske stationsforstander. Hotel Vamdrup stammer også fra denne periode. Foreningen arbejder for bevarelse af det historiske præg i bymidten.

Museet er åbent fra første lørdag i maj til og med uge 42 hver dag – undtagen mandag og fredag.

Åbningstid: 14-16. Men åbner dog gerne dørene på andre tidspunkter efter telefonisk aftale.

Tlf.: 7558 1973 eller 4032 9887. E-mail: kongeaamuseet@gmail.com