Kommende årsmøde/generalforsamling

SAMMUS inviterer hvert år vore medlemmer til at deltage i et årligt møde, hvor vi afvikler vores generalforsamling – og efterfølgende vores årsmøde, hvor vi får en snak om organisationen, hører aktuelle indlæg og besøger en spændende kulturinstitution.

Mødet skal jf. vedtægterne afholdes inden udgangen af marts måned. I 2025 afholdes mødet lørdag den 15. marts. 

Indkaldelse sker ved mail til foreningernes kontaktpersoner, i vores nyhedsbreve og her på hjemmesiden.

Det seneste møde afvikledes lørdag den 9, marts 2024 kl. 11-17 på det tidligere soldaterhjem “Dannevirke” i Odense og afsluttedes med et besøg på Fyns Militærhistoriske Museum.

Referater m.m. af generalforsamlinger/årsmøder kan finde under Menupunktet Bestyrelse/Referater fra Årsmøder/Generalforsamlinger