Kommende årsmøde/generalforsamling

SAMMUS inviterer vore medlemmer til at deltage i det årlige møde, hvor vi afvikler vores generalforsamling, får en snak om organisationen og besøger en spændende kulturinstitution.

Mødet foregår i år

Lørdag den 23. marts 2024 kl. 11-17

Stedet, hvor årsmødet skal afholdes, er endnu ikke fastlagt – men meddeles senere via hjemmeside og i nyhedsbreve.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Aflæggelse af revideret regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg er Per M. Holm, Arvid Lisbjerg og Birthe Jeppesen
  Desuden ekstraordinært valg af ét bestyrelsesmedlem for et år, da Grete Thrane har ønsket at udtræde af bestyrelsen.
 7. Valg af én suppleant.
  På valg er Inger Lund
 8. Valg af to revisorer
  På valg er Gregers Thomsen og Peter Engel
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen fortsætter årsmødet med debat om relevante og aktuelle temaer samt et besøg på det lokale museum.
a) Fokus på nyt indhold i SAMMUS’s Strategi
b) Samtaler på kryds og tværs   (kaffe)

Vi glæder os til at se repræsentanten/repræsentanterne fra jeres forening til generalforsamling og årsmøde 2024.

Du kan finde SAMMUS’ vedtægter under afsnittet “Medlemskab”.