Kommende årsmøde/generalforsamling

SAMMUS inviterer vore medlemmer til at deltage i det årlige møde, hvor vi afvikler vores generalforsamling, får en snak om organisationen og besøger en spændende kulturinstitution.

Mødet foregår i år

Lørdag den 18. marts kl. 11-17 i Aabenraa/Rødekro

og afvikles efter følgende program

Fra kl. 10.30   Ankomst til FOLKEHJEM, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa. Mulighed for en kop
kaffe/rundstykke og registrering.

Kl. 11.00          Velkomst og generalforsamling efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Aflæggelse af revideret regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg er Steen Hjorth, Else Runge Petersen, Anita Grant (alle modtager genvalg)
  Desuden ekstraordinært valg af ét bestyrelsesmedlem for et år, da Grete Thrane har ønsket at udtræde af bestyrelsen.
 7. Valg af én suppleant.
  På valg er Dennis Lybech
 8. Valg af to revisorer
  På valg er Niels G. Sørensen (modtager ikke genvalg) og Gregers Thomsen (modta-
  ger genvalg)
 9. Eventuelt.

Kl. 12.45         Kort oplæg om Folkehjems historiske rolle ifm. Genforeningen 1920

Kl. 13.00         Frokost

Kl. 13.45         Årsmøde:
a) Fokus på nyt indhold i SAMMUS’s Strategi
b) Samtaler på kryds og tværs   (kaffe)

Kl. ca. 15.00    Afgang til Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødekro

Kl. ca. 15.25    Introduktion/rundvisning i Bevaringscenter Sønderjylland

Kl. ca. 16.45    Afslutning

Tilmelding:

 Tilmelding skal sendes til SAMMUS v/Per M. Holm – permholm@stofanet.dksenest mandag den 6. marts. Per kan evt. kontaktes på tlf. 40 27 10 44.

Hver medlemsforening kan sende én repræsentant, som ikke skal betale for at deltage i mødet. Man er MEGET velkommen til at sende mere end én repræsentant – men for denne eller disse skal der betales 250 kr. pr. person. Beløbet indbetales til SAMMUS inden årsmødet til SYDBANK på konto: Reg.nr. 7910 Konto nr. 0185408

Evt. spørgsmål i forbindelse med årsmødet kan rettes til formanden, Steen Hjorth, E-mail: hjorthsteen@gmail.com – Tlf.: 21 43 07 26

Vi glæder os til at se repræsentanten/repræsentanterne fra jeres forening til generalforsamling og årsmøde 2023.

Du kan finde SAMMUS’ vedtægter under afsnittet “Medlemskab”.